Privacy statement Privacy statement

Bedrijfsgegevens:
Suzanne Donker
Tel: +31 (0)6 8152 1626
e-mail: info@suzannedonker.nl
Kamer van Koophandel nummer: 63646706
BTW nummer: NL001866224B92

Suzanne Donker
Hoi, ik adviseer in marketing-communicatie. Ik verzamel geen persoonlijke data via deze website.

Hoe verkrijgt Suzanne Donker persoonlijke gegevens?
Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens. Google Analytics wordt niet gebruikt. De enige manieren waarop Suzanne Donker persoonlijke gegevens verzamelt zijn:
- Als we zaken met elkaar doen of de mogelijkheden tot samen zakendoen onderzoeken.
- Als je contact met me opneemt.

Suzanne Donker verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:
- naam en adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- Banknummer: als we zaken met elkaar doen.

Je persoonlijke data wordt op 1 PC beheerd. De financiële administratie wordt op 1 PC bij Suzanne Donker beheerd en bij haar boekhoudster en niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming. Het kan echter voorkomen dat ik je naam of bedrijfsnaam noem in een gesprek als ik denk dat het in jouw voordeel zou kunnen werken.

Vragen:
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring bel dan Suzanne Donker of stuur een e-mail naar: privacy@suzannedonker.nl

Versie: 22 mei 2018
Company details:
Suzanne Donker
Tel: +31 (0)6 8152 1626
e-mail: info@suzannedonker.nl
Chamber of Commerce number: 63646706
VAT number: NL001866224B92

Suzanne Donker
Hi, I advise in marketing-communication. I do not collect personal data through this website.

How does Suzanne Donker obtain personal data?
This website collects no personal data. Google Analytics is not used. The only ways Suzanne Donker collects personal data are:
- When we do business together or exploring the possibilities to do business together.
- If you have contact with me.

I collect the following personal data:
- name and address
- phone number
- e-mail address
- bank account number: if we do business together.

Your personal data is managed on 1 PC at Suzanne Donker. The financial data is managed on 1 PC at Suzanne Donker and at her accountant's office and will not be shared with third parties without your permission. However, I might mention your name or company name in a conversation when I think it could be beneficial for you.

Questions:
If you have any questions about the privacy policy please call Suzanne Donker or send an email to privacy@suzannedonker.nl

Version: 22 May 2018