Richting en focus aanbrengen in chaos.

Het verkopen van uw meerwaarde Selling your added value

Graag breng ik richting en focus aan. Met een frisse blik alle aspecten meenemen en sturen op heldere marketing-communicatie. Het doel is altijd om de meerwaarde van bedrijven, producten of diensten effectief over te brengen op de doelgroepen. Zodat u meteen met de juiste mensen om tafel kunt gaan zitten. Als inhoudelijk gedreven marketing-communicatie professional word ik sterk aangetrokken door innovatie. Ik heb een creatieve achtergrond (Design Academy, afd. trends & textiel) èn affiniteit met techniek. Een combinatie die niet zo vaak voorkomt. Deze kwaliteiten zet ik al ruim 17 jaar in voor o.a. technische bedrijven en gepassioneerde vakmensen.

Ik versta techniek en weet deze begrijpelijk te presenteren aan een (niet altijd technische) doelgroep. De visuele vertaalslag verzorg ik vervolgens zelf, of samen met andere creatieve professionals. Samen brengen we de meerwaarde en voordelen van bedrijven en hun producten over op hun doelgroep(en). Zo komt u direct op het juiste niveau in gesprek met potentiële opdrachtgevers / werknemers / partners. En wordt door doeltreffende uitstraling en communicatiemiddelen de weg voor u geëffend.
I like adding direction and focus. Looking at all aspects with a fresh approach and working towards clear marketing communication. The goal is to effectively pass the added value of companies, products or services on to the target groups. That way you can immediately talk to the right people. As a knowledgeable marketing-communication professional I am strongly attracted to innovation. My creative background (Design Academy, dept. trends & textiles) and my affinity with technology form a combination that doesn’t occur that often. For over 17 years these qualities have been used for, among other things, the positioning of technical oriented companies and passionate professionals.

I understand technology and know how to present the benefits to a (not always technical) target group. When a visual translation is requested, I can design these myself or I can work together with other creative professionals. Together we communicate the added value and benefits of companies and their products to their target groups. This way, our clients can immediately communicate at the right level with potential clients, employers or partners. The way is paved by the effective appearance and means of communication.