case: DoMicro case: DoMicro

Positionering en branding van een innovatieve start-up die zich als een serieuze speler op global level wil presenteren. DoMicro levert geautomatiseerde microsysteem technologiën, waarmee klanten zelf microdevices kunnen ontwikkelen. Daarmee komt objectief onderzoek en proof of principle ineens binnen handbereik van universiteiten, laboratoria, R&D afdelingen.

Werkzaamheden
Doelgroeponderzoek, positionering & branding, corporate identity (logo, website www.domicro.nl, stationary etc.), schrijven tekst, over-all aansturing en kwaliteitsbewaking op bijv. graphics, fotografie. Vormgeving i.s.m. Noorderbrand.nl

Positioning and branding of an innovative start-up that wishes to present itself as a serious player on a global level. DoMicro supplies automated microsystem technologies that allow customers to develop their own microdevices. This brings objective and comprehensive examinations and proof of principle within reach of universities, laboratories, R&D departments.

Activities
Target group research, positioning and branding, corporate identity (logo, website www.domicro.nl, stationary etc.), text creation, overall direction and quality control on e.g. graphics, photography. Design in cooperation with Noorderbrand.nl


In de samenwerking met Suzanne heb ik ervaren dat ze zich sterk verdiept in de klant, het onderwerp en de omgeving. Ze weet door een gedegen analyse alle aspecten mee te nemen en mee te wegen die van belang zijn. Haar vakmanschap staat buiten kijf en ze weet het belang daarvan ook over te brengen. Suzanne heeft onze corporate identity bijzonder goed getroffen. Ze heeft hiermee letterlijk aan de wieg gestaan van ons merk en die een knap gezicht gegeven. Tot op de dag van vandaag ontvang ik hierover veel lofuitingen. Voor dit soort complexe opdrachten beveel ik Suzanne zeer zeker graag aan.

When working together with Suzanne, I experienced her strong desire to understand the customer, the subject and the surrounding aspects. Through a solid analysis she knows how to take into account all important aspects. Her expertise is beyond all doubt and she knows how to pass the advantage of it. Suzanne has caught our corporate identity especially well. She literally was present at the birth of our brand and gave it a fine appearance. Until this day I receive a lot of compliments about it. For this type of complex assignments I definitely recommend Suzanne.