case: PPSholland case: PPSholland

Een start-up die als wereldwijd geörienteerde pre-stage innovator helemaal vooraan in ontwikkelprocessen rondom innovatie acteert. PPS Holland levert gecustomaliseerde productie- en processystemen vanaf test set-ups en proof-of-principle t/m realisatie van processen en producten. PPS Holland is uitermate sterk op onontgonnen gebied. Positionering als dienstbare innovator die de klant laat stralen, vandaar de pay-off ‘Pioneer for your innovations’.
A worldwide oriented start-up that acts as a pre-stage innovator. PPS Holland delivers customized production and process systems starting from test set-ups and proof-of-principle to realisation of processes and products. PPS Holland is extremely strong in unexplored areas. Positioning as a serviceable innovator that makes the customer shine, hence the pay-off: ‘Pioneer for your innovations’.

Met ervaring over de hele wereld en in zeer uiteenlopende branches brengt PPS Holland out-of-the-box denkwerk: “Challenge us!”. De gehele branding staat in het teken van een solide uitstraling in combinatie met innovatie en vernuft.

Werkzaamheden
Positionering en branding, corporate identity (logo, website www.ppsholland.com, stationary, PowerPoint bedrjfspresentatie) schrijven tekst en messaging, beeldselectie. Vormgeving i.s.m. MireilleSpaas.nl

PPS Holland has a track-record of projects all around the world and in diverse market areas. The company brings out-of-the-box thinking: “Challenge us!”. The branding is dedicated to a solid appearance combined with innovation and ingenuity.

Activities
Positioning and branding, corporate identity (logo, website www.ppsholland.com, stationary, PowerPoint company presentation), text creation and messaging, image selection. Design in cooperation with MireilleSpaas.nl

“Suzanne heeft ons bedrijf duidelijk gepositioneerd, potentiële klanten weten nu waar we voor staan. Voor ons technici is het niet eenvoudig om op de juiste plek bij bedrijven binnen te komen. Door de nieuwe website en de internationale, professionele uitstraling die is neergezet verloopt dit proces nu veel soepeler.”

“Suzanne has created a clear positioning. Potentional customers now know what our company stands for. For us as technicians it is not always easy to start communication at the right level in a company. Due to the new website and the international and professional appearance this process has now become much easier.”