SuzanneDonker - katalysator in marketing-communicatie

- KATALYSATOR -- CATALYST -

VOOR HET BEVORDEREN OF (BESLISSEND) WIJZIGEN VAN EEN BEPAALD PROCES OF HET VERLOOP VAN GEBEURTENISSEN.

FOR INCREASING OR (DECISIVELY) ALTERING A CERTAIN PROCESS OR THE PROGRESSION IN A SERIES OF ACTIONS.

Samen overleggen om het effect van marketing-communicatie inspanningen te vergroten.

Hoe zet u uw bedrijf of product in de markt? Wie zijn de doelgroepen en hoe bereikt u die? Hoe verkoopt u uw meerwaarde? En welke uitstraling past daarbij? Innovatie en het verkopen van meerwaarde is voor ondernemers cruciaal. Dat treft, want daarvan gaat mijn hart sneller kloppen!

In de afgelopen 17 jaar heb ik zo’n 40 bedrijven begeleid bij de ontwikkeling van een (her)positionering in de markt, logo, corporate identity, website, beursstand en overige marketing- en communicatiemiddelen. Uw meerwaarde wordt in een totaal van tekst, beeld, inhoud en uitstraling uitgedrukt. Start-ups en scale-ups hebben bij uitstek behoefte aan een heldere definitie & communicatie van de toegevoegde waarde. Wilt u professioneel en op het juiste niveau binnenkomen bij uw klanten? Bel me: ++31 (0)6-81521626.

How do you market your company or product? Who are your target groups and how do you reach them? How do you sell your added value? And which image goes best with that? Innovation and selling added value have become crucial for entrepeneurs. That's very good, because innovation makes my heart beat faster!

Over the past 17 years I have supported approximately 40 companies in the development of their (re)positioning in the market, logo, corporate identity, website, exhibition stand and other means of marketing and communication. Your added value is expressed in an overall concept of text, look, content and image. Especially start-ups and scale-ups can profit from a clear definition and communication of their added value. Would you also like to reach your customers in a professional way and at the right level? Please contact me: ++31 (0)6-81521626.

neem contact op

Get in touch