• case Estherion logo en huisstijl in beeld
  • case Estherion website in beeld

case: Estherion case: Estherion

Ioniserende straling is een lastig begrip. Hoe gevaarlijk zijn gammastraling of röntgenstraling? Hoe kun je er veilig mee werken in een medische omgeving? Het nieuwe bedrijf van klinisch fysicus Esther Raaijmakers kreeg de naam Estherion en de pay-off Veilig werken met straling. De positionering staat dicht bij de gebruiker. Dit is onderscheidend in een veelal formele markt. Ionizing radiation is a difficult concept. How dangerous are gamma rays or X-rays? How can you safely work with them in a medical environment? The new company of clinical physicist Esther Raaijmakers was named Estherion and the pay-off is Working safely with radiation. The positioning is close to the end user. This sets Estherion apart from other suppliers.

Estherion biedt deskundig advies en toegankelijke trainingen die aansluiten op de werkvloer. En dat is belangrijk, want kennis en vertrouwen zorgt bij mensen die met straling werken voor een veilig gevoel.

Werkzaamheden:
Naam, positionering & branding, corporate identity (logo, pay-off, huisstijlitems, marketing-materiaal), website www.estherion.nl (ontwerp, schrijven tekst, beeldselectie, aansturing webbouw)Estherion offers expert advice and accessible training that connects to the workplace. And that’s important, because knowledge and trust ensure a safe feeling for people who work with radiation.

Activities:
Name, positioning & branding, corporate identity (logo, pay-off, stationary, marketing materials), website www.estherion.nl (design, text creation, image selection, control web building)


Suzanne stelde mij de juiste vragen waardoor ik mijn bedrijf beter in de markt kan zetten. Ik kan Suzanne van harte aanbevelen. Door haar inspanningen heeft mijn website en logo nu een professionele uitstraling. www.estherion.nl - Veilig werken met straling

Suzanne asked me the right questions that made me put my company in the market in a better way. I can recommend Suzanne wholeheatedly. Thanks to her efforts my website and logo now have a professional appearance. www.estherion.nl - Working safely with radiation